WERKWIJZE

BWB Flex

BWB Flex werkt conform de CAO voor Uitzendkrachten (NBBU) en hanteert een heldere en duidelijke werkwijze. Een persoonlijke en goede relatie met het personeel is erg belangrijk. BWB Flex is hoofdzakelijk werkzaam in de installatie-, bouw-, metaal- en schildersbranche.

Werken voor BWB Flex wordt als plezierig ervaren en biedt meerdere mogelijkheden. Er is ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling. Door in een gesprek openlijk te communiceren over wensen en verwachtingen, krijg je de begeleiding die jij wenst en zoekt BWB Flex naar de baan die bij jou past.

Indien jouw kwalificaties en interesses niet aansluiten op de vacatures, gaat BWB Flex actief op zoek naar een passende baan. Door de jarenlange ervaring en kennis van de markt kent BWB Flex vele mogelijkheden. De projecten zijn zowel voor korte als langere periode. Als een opdracht eindigt, gaat BWB Flex direct aan de slag om een nieuwe opdracht voor jou te vinden. Als extra kwalificaties vereist zijn, biedt BWB Flex diverse opleidingsmogelijkheden aan.

Begeleiding

Naast werving en selectie van personeel biedt BWB Flex extra begeleiding van de uitzendkracht. De Nederlandse wet- en regelgeving en de CAO voor Uitzendkrachten (NBBU), kent vele regels waar niet iedereen in thuis is:

  • Welke rechten en plichten heb je?
  • Welke verantwoordelijkheid draag je?

BWB Flex biedt ondersteuning bij alle vragen tijdens, voor en na de uitzendperiode. Het is belangrijk dat je de vragen stelt zodat onduidelijkheden worden weggenomen. Het personeel van BWB Flex heeft een goede beheersing van zowel de Duitse als Engelse taal. Gedurende de uitzendperiode treedt BWB Flex regelmatig met jou in contact. Dat gebeurt telefonisch of door een bezoek aan het project of de accommodatie. Je bent natuurlijk ook welkom op kantoor.

Huisvesting

BWB Flex verzorgt indien gewenst de huisvesting voor de uitzendkrachten. Vaak gaat het om gehuurde huisvesting zoals pensions, eengezinswoningen, bed and breakfast’s of chalets op vakantieparken. BWB Flex beschikt tevens over eigen woningen verspreid door het land. Huisvesting ligt maximaal 35 km van het project vandaan.
BWB Flex gaat verantwoord om met de huisvesting en uiteraard voldoen de huisvestingslocaties aan alle gestelde eisen van het SNF-keurmerk. Wie geen goede nachtrust heeft, kan de volgende dag niet optimaal presteren.

Vervoer

Het personeel van BWB Flex komt met eigen vervoer naar Nederland en rijdt dagelijks van de accommodatie naar het project en terug. BWB Flex betaalt een reiskostenvergoeding aan de uitzendkracht.

Opleiding

BWB Flex is VCU-gecertificeerd en mag daarom personeel uitzenden en detacheren bij ondernemingen met een VCA-certificaat. Deze certificaten garanderen dat zowel BWB Flex als de opdrachtgevers uiterste zorg besteden aan de veiligheid en gezondheid op het project. Als je niet in het bezit bent van het VCA-diploma biedt BWB Flex de gelegenheid kosteloos een opleiding te volgen. Als specialistische kennis vereist is, biedt BWB Flex ook deze opleidingen aan. De examens worden in het Nederlands, Duits of Engels afgenomen.

Gereedschap en persoonlijke berschermingsmiddelen

Als vakman dien je te beschikken over eigen handgereedschap, werkkleding en veiligheidsschoenen. Als er meer persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk zijn, kan BWB Flex deze verzorgen.

Fasesysteem

De NBBU-CAO kent een fasensysteem, dat bestaat uit vier verschillende fasen. Elke fase geeft aan welke rechten je hebt als uitzendkracht. Hoe langer je voor een uitzendbureau werkt, hoe meer
rechten je opbouwt.

Fase 1 geldt gedurende de eerste 26 gewerkte weken. Voor de telling van de weken maakt het niet uit hoeveel uren in de week je werkt. In fase 1 geldt het uitzendbeding: als je niet werkt, ontvang je geen loon.

Daarna ga je door naar fase 2. Deze duurt 52 weken. Ook in fase 2 is het uitzendbeding van toepassing.

In fase 3 ga je een uitzendovereenkomst aan voor bepaalde tijd: dit is een contract met een begin- en einddatum. Deze fase telt maximaal 4 jaar. Je kunt in deze periode maximaal 6 contracten aangaan voor bepaalde tijd, waarin je recht hebt op loondoorbetaling. Dit houdt in dat jouw loon wordt doorbetaald bij o.a. feestdagen en bij het wegvallen van werk.

In fase 4 ga je een uitzendovereenkomst aan voor onbepaalde tijd. Dit is een ‘vast contract’ zonder einddatum. Ook in deze fase heb je recht op loondoorbetaling.

Onderbreking en terugval

Ga je na een onderbreking van meer dan 6 maanden weer werken via het uitzendbureau? Dan begint de telling opnieuw vanaf het begin van fase 1.

Pensioen

Er is een pensioenregeling die voorziet in opbouw van pensioen voor uitzendkrachten van 21 jaar en ouder. Ben je als uitzendkracht ten minste 26 weken werkzaam geweest voor een uitzendbureau, dan start je met het opbouwen van pensioen via het pensioenfonds StiPP (www.stippensioen.nl).
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen een Basisregeling en een Plusregeling, afhankelijk van het aantal weken dat je als uitzendkracht werkzaam bent geweest.

Als je voorheen bij een ander uitzendbureau werkzaam bent geweest, neem je de pensioenrechten mee naar BWB Flex. Wij zullen de rechtspositie opvragen bij de StiPP en verwerken in de loonadministratie. Iedere uitzendonderneming is gehouden de premies te betalen aan de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten, zoals die worden vastgesteld op grond van het Uitvoeringsreglement van genoemde Stichting