FAQ

Hoe kan ik mij inschrijven bij BWB Flex?

Het mogelijk om je per telefoon, mail, fax of op kantoor in te schrijven.

Wat moet ik meenemen voor een inschrijving?

Om een baan te vinden die past bij jouw kennis, ervaring en wensen is informatie nodig. Om jouw inschrijving compleet te maken, vraagt BWB Flex de volgende gegevens en documenten:
• Contactgegevens
• Functies waarvoor je solliciteert
• Compleet CV met diploma’s en certificaten indien van toepassing

Hoe kom ik van mijn accommodatie naar mijn werkadres?

In de regel rij je met eigen vervoer naar je werk. Vaak kun je samen met een collega rijden.

Wat ga ik verdienen bij BWB Flex?

Dit is afhankelijk van je leeftijd, ervaring, functie en het aantal uren dat je per week gaat werken. Na inschrijving is het mogelijk een pro forma loonberekening op te vragen.

Wanneer krijg ik een contract?

Direct bij indiensttreding bij BWB Flex krijg je een contract. Welke contractsvorm dat is, wordt besproken voordat jouw werkzaamheden beginnen. Je contract wordt op basis van de CAO voor Uitzendkrachten (NBBU) opgesteld. Je vindt hier meer over bij fasesysteem.

Waarom BWB Flex?

BWB Flex maakt de perfecte match tussen opdrachtgever en personeel. Om een lange termijn relatie met elkaar aan te gaan, let BWB Flex scherp op de belangen van beide partijen. BWB Flex is lid van de NBBU en is NEN 4400-1, VCU- en SNF-gecertificeerd. Dit zijn kwaliteitskeurmerken die aangeven dat je bij een betrouwbaar uitzendbureau werkt.

Welke COA is van toepassing?

BWB Flex is lid van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU). Op deze website is de CAO te downloaden in het Nederlands, Duits en Engels. In de CAO staan de rechten en plichten van beide partijen beschreven.

Hoe en wanneer krijg ik uitbetaald?

De salarisuitbetaling vindt uitsluitend per bank plaats en wordt 4-wekelijks betaald. Een voorschot kan eventueel contant uitgekeerd worden.

Periode 1 week 05
Periode 2 week 09
Periode 3 week 13
Periode 4 week 17
Periode 5 week 21
Periode 6 week 25
Periode 7 week 29
Periode 8 week 33
Periode 9 week 37
Periode 10 week 41
Periode 11 week 45
Periode 12 week 49
Periode 13 week 52

Wat is een heffingskorting?

Een heffingskorting is een korting op je belasting en premie, waardoor je netto meer salaris overhoudt. Afhankelijk van je persoonlijke situatie kun je op verschillende heffingskortingen recht hebben. Je mag maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie de heffingskorting toepassen. Op de loonbelastingverklaring die je invult, geef je aan of je wilt dat BWB Flex de heffingskorting toepast.

Wanneer ontvang ik mijn jaaropgaaf?

Begin februari zijn de jaaropgaven van het jaar ervoor beschikbaar. De jaaropgave heb je nodig bij je belastingaangifte of verzoek tot teruggave van belasting. Of je deze aangifte doet in Nederland of in je woonland is je eigen keuze.

Wat moet ik doen als ik ziek ben?

Ziekte moet je op de eerste ziektedag voor 09.30 uur melden bij BWB Flex. Je dient aan te geven wat het adres is waar je verblijft en het telefoonnummer waarop je te bereiken bent. In overleg neem je contact op met de contactpersoon op je werk of het gebeurt vanaf het kantoor. BWB Flex heeft een origineel exemplaar van het ziektebriefje nodig, die per post moet worden opgestuurd.

Wanneer ontvang ik de loonstroken?

Wekelijks worden loonstroken gemaakt, die eens in de 4 weken uitbetaald worden. Nadat de betaling gedaan is, worden de loonstroken toegezonden per post of per e-mail. Bij de inschrijving geef je aan hoe je de loonstroken wilt ontvangen.

Mijn werkbriefjes en kilometerdeclaraties zijn op, hoe krijg ik nieuwe?

Als je het laatste werkbriefje en/of kilometerdeclaratie gebruikt hebt, kun je nieuwe aanvragen. BWB Flex stuurt ze op naar je accommodatie of neemt ze mee bij een projectbezoek. Je kunt eventueel ook een kopie maken voordat je de laatste lijst invult of blanco lijsten downloaden op de website. Het werkbriefje moet door de opdrachtgever ondertekend worden, jij dient er voor te zorgen dat deze uiterlijk maandagmiddag bij BWB Flex aanwezig is (zijn). Dit kan per e-mail, post, fax of WhatsApp. Je kunt ze ook op kantoor afgeven. Zonder werkbriefje en/of kilometerdeclaratie kan geen (volledige) betaling worden gedaan.

Hoeveel vakantiegeld en overige reserveringen bouw ik op?

Naast je bruto salaris krijg je 8% vakantiegeld. Dit bedrag vind je in de vorm van een reservering terug op je loonstrook. Daarnaast reserveer je per gewerkt uur nog voor o.a. kort verzuim, feestdagen en vakantiedagen. Ook deze reserveringen zijn terug te vinden op je loonstrook. Het vakantiegeld wordt op de loonstrook van de laatste week in mei uitbetaald. Tussentijds uitbetalen van vakantiegeld dient schriftelijk aangevraagd te worden.

Wanneer kan ik vakantiedagen opnemen?

Wanneer je vakantie of een vrije dag wilt opnemen, overleg je dit met de opdrachtgever en daarna met BWB Flex, zodat er in de planning rekening mee wordt gehouden.

Hoeveel vakantiedagen heb ik per jaar?

Vakantiedagen bouw je op aan de hand van je gewerkte uren. Voor ieder gewerkt uur wordt een bepaald percentage (bedrag) van je brutoloon gereserveerd. Werk je gedurende het hele jaar 40 uur in de week, dan heb je op jaarbasis recht op 24 vakantiedagen. Als je minder werkt, heb je recht op een evenredig deel aan vakantiedagen.

Wanneer ga ik pensioen opbouwen?

Iedere medewerker die ouder is dan 21 jaar en langer dan 26 weken werkzaam is voor BWB Flex, neemt deel aan de pensioenregeling van de CAO (NBBU). Jouw pensioen is verzekerd bij pensioenfonds StiPP. Ieder jaar krijg je een overzicht van hoeveel pensioen er tot op dat moment opgebouwd is.