Back
SEARCH AND PRESS ENTER
Recent Posts

“Sinds 1998 een bekende en gewaardeerde partner op het gebied van uitzenden, bemiddelen en werving & selectie.”

KEURMERKEN

De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en
Uitzendondernemingen is de brancheorganisatie
voor uitzendbureaus.
Het VCU-certificaat toont aan dat ons veiligheid- en
gezondheidbeheersysteem op orde is.
De Stichting beheert het register van ondernemingen die aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten
voldoen en onderhoudt de norm.
Het SNA keurmerk is o.a. gebaseerd op de nationale
norm NEN 4400-1, waarin criteria zijn vastgelegd voor bonafide uitzendbureaus.

ONS TEAM