KEURMERKEN

NBBU

De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen is de brancheorganisatie voor uitzendbureaus. De NBBU is opgericht in 1994 en is belangenbehartiger van meer dan 800 uitzendbureaus en hun uitzendkrachten. De CAO voor Uitzendkrachten bevat regels waar haar leden aan moeten voldoen. Jaarlijks wordt BWB Flex gecontroleerd door een onafhankelijke instelling of zij de CAO op de juiste wijze toepast. Een positief resultaat is een vereiste voor het lidmaatschap van de NBBU.

Stichting Normering Arbeid

Het SNA-keurmerk maakt het inlenen van arbeid en het uitbesteden van werk voor de opdrachtgever een stuk gemakkelijker en veiliger, simpelweg omdat hij beter beschermd is tegen fraude. Het SNA keurmerk is o.a. gebaseerd op de nationale norm NEN 4400-1, waarin financiële en administratieve criteria zijn vastgelegd voor bonafide uitzendbureaus als BWB Flex. Een onafhankelijke instelling controleert jaarlijks of BWB Flex de SNA-regels op de juiste wijze toepast. Een positief resultaat is een vereiste voor het lidmaatschap van de NBBU.

VCU

Omdat BWB Flex personeel uitzendt naar VCA-gecertificeerde bedrijven wordt extra aandacht besteed aan veiligheid en gezondheid. Het VCU-certificaat toont aan dat ons veiligheid- en gezondheidbeheersysteem op orde is. De werkzaamheden brengen soms een verhoogd risico mee. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden op bouwterreinen, in fabrieken, werkplaatsen of bij installaties. Het personeel dat BWB Flex inzet is in het bezit van een VCA-certificaat. Wie dit niet heeft, wordt de gelegenheid geboden een opleiding te volgen. Jaarlijks wordt BWB Flex gecontroleerd door een onafhankelijke instelling of zij de Veiligheid en gezondheid Checklist voor Uitzendorganisaties op de juiste wijze toepast.

Stichting Normering Flexwonen

De Stichting beheert het register van ondernemingen die aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten voldoen en onderhoudt de norm.
Organisaties die huisvesting voor arbeidsmigranten aanbieden kunnen het certificaat van de Stichting Normering Flexwonen behalen. Hiervoor dienen zij te voldoen aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. Huisvestingslocaties van de organisaties die zich aanmelden bij de Stichting Normering Flexwonen worden jaarlijks gecontroleerd. Voldoet de huisvesting niet, en worden zaken niet snel hersteld, dan wordt de aanbieder van huisvesting uit het register van de Stichting Normering Flexwonen geschreven.

Doel is om partijen die te maken hebben met de huisvesting van arbeidsmigranten – gemeenten, werkgevers, werknemers, buurtbewoners – de zekerheid te geven dat de huisvesting van arbeidsmigranten op orde is.

Stichting Fonds Uitzendbranche

De SFU is per 1 januari 2007 in het leven geroepen door de partijen die betrokken zijn bij CAO-onderhandelingen. Deze stichting financiert projecten in de uitzendbranche die betrekking hebben op drie thema’s: opleidingen, arbeidsomstandigheden en naleving van de CAO. Voor elk thema is een stichting opgezet:

  • STOOF
  • STAF
  • SNCU

BWB Flex is bij de SFU aangesloten en betaald hier jaarlijks een premie voor.

StiPP

BWB Flex is aangesloten bij het pensioenfonds StiPP. De pensioenregeling van StiPP bestaat uit twee regelingen: de Basisregeling en de Plusregeling. Elke werknemer die voldoet aan de voorwaarden bouwt pensioen op en kan op de wettelijke pensioenleeftijd met pensioen. De werknemer krijgt dan een AOW-uitkering. Van StiPP krijgt deze werknemer in de meeste gevallen ook levenslang maandelijks pensioen uitgekeerd. BWB Flex betaalt de pensioenpremie maandelijks aan StiPP en jaarlijks wordt een pensioenoverzicht verstuurd naar de werknemers.

ECABO

BWB Flex is ECABO erkend leerbedrijf. Stagiaires van het MBO vinden hun weg naar interessante opdrachten voor hun stage.

ECABO is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de economisch/administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen. Ongeveer twee miljoen Nederlanders werken in deze beroepen. Tien procent van de jongeren is er voor in opleiding.

Een arbeidsmarkt in balans voor iedereen is nooit een vanzelfsprekendheid. Om het huidige niveau van welvaart en welzijn te behouden én te versterken, moeten we in Nederland blijven beschikken over goed opgeleid personeel. Vanuit deze visie legt en onderhoudt ECABO verbindingen tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven, met als missie ‘een essentiële bijdrage te leveren aan de instroom van voldoende en goed opgeleide medewerkers voor de economische-, administratieve- , ict- en veiligheidsberoepen’.

BWB Flex levert hieraan graag een bijdrage en stelt zich beschikbaar als stagebedrijf. BWB Flex begeleid studenten naar een succesvolle stage met wellicht doorgroei naar een vaste baan met diverse opleidingsmogelijkheden.

BWB Flex is door ECABO erkend als leerbedrijf voor de volgende opleidingen:

  • Assistent Communicatiemedewerker
  • Marketing Medewerker
  • Commercieel Medewerker Binnendienst

BWB Flex heeft gedurende het studiejaar plek voor enkele stagiaires of afstudeerders. BWB Flex bied de student een uitdagende, praktijkgerichte plaats in een flexibele organisatie.