Disclaimer

BWB Flex BV spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. BWB Flex BV behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze website te wijzigen.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt BWB Flex BV geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan BWB Flex BV geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

BWB Flex BV garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten worden ontvangen en verwerkt en aanvaart geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

BWB Flex BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.